ESTT sprendimas dėl naudotos programinės įrangos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) dar 2012 metais priėmė istorinį sprendimą, kuris yra aktualus daugeliui įmonių tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje, kurios kasdienėje savo veikloje naudoja kompiuterines programas ir jų licencijas.

Byloje C128/11 tarp „Oracle“ ir Vokietijos bendrovės teismas nustatė, kad programinės įrangos autorių teisių turėtojai negali trukdyti ją toliau perparduoti. Nuspręsta, kad prekyba naudotomis programinės įrangos licencijomis yra teisėta, o autorių teisių turėtojas negali drausti kartą jau parduotos programos kopijos ir jos licencijos tolimesnio perpardavimo. Išimtinė teisė platinti licencijuotą programos kopiją pasibaigia, kai ši kopija yra pirmą kartą parduodama. Ši taisyklė galioja tiek iš interneto parsisiųstai programos kopijai, tiek programos kopijai, kuri įsigyjama įrašyta į materialias laikmenas.

      Jeigu autorių teisių turėtojas pateikia klientui materialią arba nematerialią programos kopiją ir tuo pačiu metu sudaro su juo programos licencijos sutartį už tam tikrą mokestį, suteikdamas klientui teisę neterminuotai naudotis šia programa, tai reiškia, kad autorių teisių turėtojas programos kopiją parduoda klientui, todėl savo turimą išskirtinę platinimo teisę išnaudoja. Kitaip sakant, sandoriu perduodama klientui nuosavybės teisė į programos kopiją. Nepaisant licencijos sutartyje klientui nustatyto draudimo perleisti įsigytą programą kitiems, autorių teisių turėtojas neturi teisės prieštarauti dėl parduotos programos kopijos tolimesnio perpardavimo.

Teismas nusprendė, kad visi programų pataisymai ir atnaujinimai pagal palaikymo sutartį yra programos integrali dalis, todėl taip pat gali būti perparduoti kartu su programa. Platinimo teisės išnaudojimas taikomas ir parduodamai autorių teisių turėtojo pataisytai ir atnaujintai programos kopijai. Net ir tuo atveju, kai palaikymo sutartis yra terminuota, remiantis tokia sutartimi pataisytos, pakeistos arba pridėtos funkcijos yra sudėtinė iš pradžių atsisiųstos programos dalis ir klientas jas gali naudoti neterminuotai.

Taip pat konstatuota, kad jeigu pirmojo savininko įsigyta programos licencija skirta didesniam skaičiui naudotojų nei jam iš tiesų reikalinga, šis asmuo neturi teisės, remdamasis platinimo teisės išnaudojimu, išskaidyti šią licenciją ir perparduoti tik jos dalį.
Be to, teismas pažymėjo, kad pirmasis materialios ar nematerialios kompiuterinės programos kopijos, kurios atžvilgiu autoriaus teisių turėtojo turima platinimo teisė yra pasibaigusi, turėtojas šios į savo kompiuterį parsisiųstos kopijos perpardavimo momentu turi padaryti ją nenaudotiną.

Šis istorinę reikšmę turintis sprendimas sudaro prekybos naudotos programinės įrangos licencijomis visoje Europos Sąjungoje precedentą.